همکاران

چه کسانی می توانند فروشگاه اینترنتی داشته باشند؟ شما چه استاد دانشگاه باشید یا دانشجو , چه معلم باشید یا دانش آموز , چه محقق باشید یا محصل , چه کارمند باشید یا شغل آزاد , چه شاغل باشید یا خانه دار و ... همه و همه می توانید از تخصص و علم و تجربیات خود محتوای الکترونیکی تولید کرده و با حفظ حق نشر و از طریق فروش با استفاده از سیستم همکاری در فروش نوین فایل کسب درامد کنید و از این کار به عنوان یک شغل دوم و با درامد عالی لذت ببرید . تنها کافیست تخصص و تجربه خود را به صورت یک محتوای الکترونیکی تبدیل و در فروشگاه خودتان به نمایش بگذارید